Hành động nhà nước giúp đỡ du lịch trong nước với biến đổi toàn cầu?

Câu hỏi

Là những hành động của nhà nước giúp đỡ du lịch trong nước và đối diện với biến đổi toàn cầu như thế nào?

0
steliloneli 2 tuần 2023-11-19T16:06:03+07:00 0 Câu trả lời 24 lượt xem 0

Để lại câu trả lời