Hành động nhà nước giúp đỡ du lịch trong nước với biến đổi toàn cầu?

Câu hỏi

Là những hành động của nhà nước giúp đỡ du lịch trong nước và đối diện với biến đổi toàn cầu như thế nào?

0
steliloneli 7 tháng 2023-11-19T16:06:03+07:00 0 Câu trả lời 29 lượt xem 0

Để lại câu trả lời