Hóa lớp 10: Viết cấu hình electron nguyên tử Mg, Ne, Cl, Ca, Na, Ar?

Câu hỏi

Mong mọi người giúp mình 4 câu môn Hóa lớp 10 với ạ.

Câu 2: Tính nguyên tử khối của nguyên tố X.

Câu 3: Viết cấu hình electron nguyên tử Mg, Ne, Cl, Ca và cho biết chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm?

Câu 4: Viết cấu hình electron nguyên tử Na, Ar, O, K và cho biết chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm?

Câu 5: Viết công thức electron và công thức cấu tạo của:…

Giải bài tập môn Hóa

0
HOAI AN 2 năm 2020-12-19T15:04:35+07:00 0 Câu trả lời 240 lượt xem 1

Trả lời