Hóa thân khu dân cư cổ đại phương Đông hoặc phương Tây để viết thư cho bạn?

Câu hỏi

Hóa thân khu dân cư cổ đại phương Đông hoặc phương Tây viết thư cho bạn giới thiệu về điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế – xã hội – chính trị và một thành tựu văn hóa tiêu biểu nơi mình sống.

0
Huydj123 3 năm 2021-10-17T17:52:48+07:00 0 Câu trả lời 17 lượt xem 0

Để lại câu trả lời