Học luật miễn phí ở TPHCM để làm tư vấn viên về luật?

Câu hỏi

Chào mọi người,

Mình muốn hỏi là học luật miễn phí ở TP. Hồ Chí Minh như thế nào để sau này có thể làm tư vấn viên về luật?

0
Trần Chí Quyền 7345 1 năm 2023-01-17T16:32:05+07:00 0 Câu trả lời 29 lượt xem 1

Để lại câu trả lời