Hỏi cách thêm Tag vào bài viết WordPress?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi cách / link hướng dẫn thêm/tạo tag như hình bên dưới vào cuối bài trên WordPress với ạ.

Thêm tag WordPress

trong tiến trình 0
tuannguyen 4 năm 2020-01-08T10:47:48+07:00 1 Trả lời 264 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    0
    2020-01-08T10:50:37+07:00

    Bạn có thể tìm hiểu các bài viết trên Google về tạo Breadcrumb nhé, còn phần tag (từ khóa) dạng có viền khung phải vào chỉnh CSS đoạn tag của bài viết, một số website thì có theme có sẵn như vậy, bạn có thể bật lên xem CSS web có sẵn đó để chỉnh sửa CSS cho web của bạn.

Để lại câu trả lời