Kể 5 câu ca dao tục ngữ về dòng phái nguồn gốc sinh học và xã hội?

Câu hỏi

Ngành sư phạm mầm non:

– 5 câu ca dao tục ngữ về dòng phái nguồn gốc sinh học.

– 5 câu ca dao tục ngữ về dòng phái nguồn gốc xã hội.

trong tiến trình 0
Nguyễn Trọng Khánh 3 năm 2021-09-24T23:43:21+07:00 0 Trả lời 522 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Lịch sử phát triển tâm lý trẻ em

  Dòng phái nguồn gốc sinh học nguồn gốc xã hội trong sự phát triển của tâm lý học trẻ em.

  – Đầu thế kỷ XX, trong lĩnh vực tâm lý học lứa tuổi đã xuất hiện hai dòng phái giải thích khác nhau về nguồn gốc của sự phát triển tâm lý của trẻ em. Một dòng phái lấy nhân tố sinh học làm cơ sở cho sự phát triển của trẻ em, dòng phái kia lấy nhân tố xã hội.

  – Quan điểm đặc trưng cho dòng phái nguồn gốc sinh học trong việc giải thích sự phát triển tâm lý của trẻ em là quan điểm về “những đặc điểm bẩm sinh” của trẻ là xu thế, hiểu hành vi và sự phát triển của trẻ là một cách đơn giản, máy móc. Đối với những người theo học thuyết nguồn gốc sinh học thì nhân tố sinh học, mà trước hết là tính di truyền là nhân tố có tác dụng quyết định.

  – Sự đánh giá quá cao những nhân tố di truyền của sự phát triển tâm lý là nét đặc trưng đối với những người thuộc dòng phái nguồn gốc sinh học. Nó thể hiện đầy đủ nhất sự tuân theo qui luật nguồn gốc sinh học trong tâm lý học. Qui luật nguồn gốc sinh học trong tâm lý học, đó là ý đồ vận dụng qui luật tiến hoá
  nổi tiếng do Heackel đưa ra trong thế kỷ XIX: Sự phát triển cá thể, sự lập lại sự phát triển của loài dưới dạng rút gọn, vào lĩnh vực tâm lý học lứa tuổi, tương tự như bào thai người lập lại các giai đoạn phát triển từ một thực tế đơn bào tới con người, trẻ em cũng tái tạo tất cả những giai đoạn cơ bản của lịch sử người.

  – Quan điểm dòng phái nguồn gốc xã hội thì cho môi trường là nhân tố tiền định sự phát triển của trẻ em.

  – Những tư tưởng của phái nguồn gốc sinh học và thuyết nguồn gốc xã hội không thể cung cấp một quan niệm đúng đắn về nguồn gốc và cơ chế của sự phát triển tâm lý của trẻ em. Nó đã trở thành đối tượng phê phán của tâm lý khoa học ngay từ những năm 30 của thế kỷ XX.

  (Nguồn: Đại học Tân Trào – Tải file PDF đầy đủ)

Để lại câu trả lời