Khắc phục lỗi ‘Windows can’t active right now. Error code: 0x800705b4’?

Câu hỏi

Lỗi Windows can’t active right now. Error code: 0x800705b4. Hướng dẫn cách làm sao để khắc phục giúp em với?

Lỗi Windows 0x800705b4

trong tiến trình 0
nàng thơ 3 năm 2021-10-13T01:38:06+07:00 0 Trả lời 141 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    1
    2021-10-13T01:40:35+07:00

    Lỗi này là do máy tính đã cài Windows 10 Pro phiên bản lậu (crack) hoặc key hết hạn nhé. Mua key bản quyền mới để active hoặc ra tiệm cài lại windows mới.

Để lại câu trả lời