Khi nào cần mua bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi

Khi bạn cần xài tiền cho bệnh tật, tai nạn, rủi ro mà bạn không tạo ra được thu nhập.
Khi gia đình vẫn cần xài tiền ngay khi bạn không chu cấp được cho họ vì ra đi sớm.
Và tham gia bảo hiểm càng sớm càng tốt, vì ngày mai sẽ không biết như thế nào đâu. Đừng chờ đợi!

Còn bạn thì sao? Khi nào cần mua bảo hiểm nhân thọ?

0
Kim ngan 2 năm 0 Câu trả lời 155 lượt xem 0

Trả lời