Khi nhắc tới bánh Việt Nam, bạn nghĩ ngay tới bánh nào?

Câu hỏi

Khảo sát mọi người chút nhé, khi nhắc tới các loại bánh ngon của Việt Nam. Bạn nghĩ ngay tới loại bánh nào?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 217 lượt xem 0

Trả lời