Khi tắt tính năng ảnh iCloud, các ảnh trên iPhone có bị xoá không?

Câu hỏi

Khi tắt tính năng ảnh iCloud, các ảnh trên iPhone có bị xoá không? Biết chính xác hãy trả lời.

0
Loziii 3 năm 2020-08-20T17:45:39+07:00 0 Câu trả lời 131 lượt xem 0

Trả lời