Không ngừng so sánh bản thân với người khác khiến chúng ta trở nên tốt hơn?

Câu hỏi

Bạn có đồng tình với quan điểm: “Không ngừng so sánh bản thân với người khác khiến chúng ta trở nên tốt hơn?”

trong tiến trình 0
adsffrdfcsd 1 tháng 2024-03-20T14:56:43+07:00 1 Câu trả lời 238 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Trước tiên phải xác định cho mình mục đích sống và lối sống tích cực. Không vì một ai khác mà từ bỏ những mục tiêu của mình hay phải có người khác thì mình mới làm. So sánh người khác để mình có động lực là một điều tốt. Mọi việc muốn có kết quả đều phải hành động.

    0
    2024-04-14T11:05:51+07:00

    Thực sự là cuộc sống bạn luôn so sánh: Bạn đi xe máy mà người khác đi ô tô, bạn được điểm thấp còn người bạn học cùng điểm cao.

    Tuy nhiên thái độ với so sánh như thế nào nữa.

Để lại câu trả lời