Không xem được video trên web phải làm sao?

Câu hỏi

Không xem được video trên một số trang web, ví dụ như xemdaga.tv, những trang khác thì xem bình thường, nên không biết làm thế nào để khắc phục, xin trợ giúp ạ.

Đang trả lời 0
NPB 6 ngày 2022-09-20T13:28:21+07:00 0 Trả lời 16 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có thể video nhúng trên trang web đó bị lỗi hoặc website đó bị lỗi player nên video không chạy được. Bạn liên hệ quản trị viên của website đó để khắc phục hoặc tìm xem ở website khác.

Trả lời