Không xem được video trên web phải làm sao?

Câu hỏi

Không xem được video trên một số trang web, ví dụ như xemdaga.tv, những trang khác thì xem bình thường, nên không biết làm thế nào để khắc phục, xin trợ giúp ạ.

trong tiến trình 0
NPB 2 năm 2022-09-20T13:28:21+07:00 0 Trả lời 42 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có thể video nhúng trên trang web đó bị lỗi hoặc website đó bị lỗi player nên video không chạy được. Bạn liên hệ quản trị viên của website đó để khắc phục hoặc tìm xem ở website khác.

Để lại câu trả lời