KPI là gì?

Câu hỏi

Nhiều nhân viên mới khi vào doanh nghiệp thường hay bỡ ngỡ với KPI, không biết nó là gì và làm gì, giúp ích gì cho công việc kinh doanh hay không?

Đang trả lời 0
Cô Bé Mộng Mơ 1 năm 1 Trả lời 151 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. KPI: Key Performance Indicator – CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

    Lúc trước mình được công ty thể người đến dạy. Công ty đào tạo là: CÔNG TY TNHH SỨC BẬT (web: spiral.com.vn)

    Làm gì cũng vậy, muốn hiểu quả phải tinh gọn, và phải có chỉ số để đo lường, đánh giá hiệu quả công việc…

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời