Ký lộn vào chỗ của cơ sở cũ trong Sổ đoàn viên có sao không?

Câu hỏi

Em là bí thư của lớp, em nhận xét vào sổ đoàn viên và em ký lộn vào chỗ của cơ sở cũ trang 32 thì có bị sao không ạ?

Sổ đoàn viên

trong tiến trình 0
Trâm Ruby 2 năm 2021-10-28T03:02:35+07:00 0 Trả lời 235 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Mình nghĩ không sao. Bạn dùng bút xóa giấy xóa chữ ký đã ký nhầm đó đi, sau đó ký lại đúng vị trí theo chức vụ của bạn. Hoặc tốt nhất bạn lên hỏi bí thư đoàn trường cho chính xác theo quy định.

Để lại câu trả lời