Làm sao để báo cáo không bị sếp chửi?

Câu hỏi

Ai đó chỉ giùm mình làm sao để báo cáo được không? Công ty mình toàn bị sếp chửi vì vụ báo cáo này mà mình thấy mọi người cũng toàn báo cáo giống mình nên cũng chẳng học được gì. Cao nhân nào chỉ giáo giúp mình với.

Đang trả lời 0
Susan Rice 6 tháng 2021-08-04T02:54:17+07:00 0 Trả lời 13 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu đã bị sếp chửi rồi thì hỏi sếp cần những gì trong báo cáo, rồi làm lại file báo cáo cho đầy đủ và hoàn chỉnh. Mỗi người sếp mỗi tính cách và yêu cầu khác nhau rất khó để tư vấn theo ý sếp được.

Trả lời