Làm sao để biết số tuổi của một cái cây?

Câu hỏi

Con người, con vật cũng đều có tuổi tính theo ngày tháng. Vậy làm cách nào để biết được một cái cây đã sống bao nhiêu năm?

Đang trả lời 0
Cô Bé Mộng Mơ 2 năm 1 Trả lời 225 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Để xác định tuổi của cây người ta căn cứ vào số vòng tròn trên tiết diện thân cây. Cứ mỗi một vòng là một tuổi. Đối với những cây còn sống và người ta không muốn đốn thì phải xem số vòng bằng cách khoan lấy ra một lõi gỗ (khoan theo hướng kính, đến giữa thân cây) và căn cứ vào đó để xác định tuổi của cây

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời