Làm sao để cân bằng giữa công việc và giải trí?

Câu hỏi

Tôi chưa biết cách để cân bằng cuộc sống, có nên dành ra một khoảng thời gian trong một ngày để giải trí hoặc chỉ dành thời gian giải trí vào cuối tuần bởi vì công việc đôi lúc quá căng thẳng?

Đang trả lời 0
phuckonareal 3 năm 2019-03-10T14:38:45+07:00 1 Trả lời 398 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Nguyên tắc để cân bằng cuộc sống nên làm theo thứ tự ưu tiên:
  – Việc quan trọng.
  – Việc cần làm ngay.
  – Việc chưa gấp.
  – Việc không cần thiết.

  Vì mỗi người đều chỉ có 24 giờ nên phải ưu tiên những công việc nào phải làm và việc nào không nên làm. Giữa công việc và giải trí vẫn phải ưu tiên cho sức khỏe. “Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ”. Nếu bạn tìm thấy được niềm vui trong công việc thì bạn không phải đi làm nữa.

  -> Quy tắc 5/25 của tỷ phú Warren Buffett sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Trả lời