Làm sao để có được dấu tick xanh trên Facebook?

Câu hỏi

Mình thấy một số người có dấu tick xanh dương ngay tên trên Facebook. Thường là những người nổi tiếng, tên thương hiệu. Vậy cá nhân làm sao để có được dấu tick xanh?

Dấu tick xanh Facebook

Đang trả lời 0
Nam Châm 5 năm 2018-09-07T23:06:56+07:00 2 Câu trả lời 815 lượt xem 1

Câu trả lời ( 2 )

 1. Đây là biểu mẫu để bạn có thể gửi yêu cầu cho FB xem xét.

  https://mee.vn/stickxanhfb

  Biểu tượng xác minh màu lam cho mọi người biết rằng Trang hoặc trang cá nhân vì lợi ích chung là thật.
  Facebook áp dụng biểu tượng xác minh màu lam cho các thương hiệu, tổ chức truyền thông và các nhân vật của công chúng đủ điều kiện. Điều kiện để nhận biểu tượng xác minh màu lam dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như tính đầy đủ của tài khoản, việc tuân thủ chính sách và lợi ích chung.

  Nếu tài khoản của bạn không có biểu tượng xác minh màu lam, có những cách khác giúp cho mọi người biết rằng bạn là người thật. Ví dụ: bạn có thể liên kết Trang hoặc trang cá nhân trên Facebook từ trang web chính thức, trang cá nhân trên Instagram hoặc tài khoản Twitter của mình.

  Để yêu cầu biểu tượng xác minh màu lam, Trang hoặc trang cá nhân của bạn phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ của Facebook và có các thành phần sau:

  – Ảnh bìa
  – Ảnh đại diện
  – Tên tuân theo nguyên tắc của Facebook
  – Nội dung được đăng lên tài khoản
  – Đã bật “Theo dõi” (chỉ trang cá nhân)

  Bạn cũng có thể gửi yêu cầu bằng cách điền vào mẫu ở trên. Facebook yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân chính thức do chính phủ cấp (ví dụ: hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân) để xác nhận yêu cầu của bạn. Facebook khuyên bạn nên bao gồm thông tin bổ sung để giúp FB xem xét yêu cầu của bạn tốt hơn. Vui lòng trình bày một vài câu giải thích lý do tài khoản nên nhận được biểu tượng xác minh màu lam và URL phù hợp giúp làm sáng tỏ lợi ích chung của tài khoản.

  Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi chúng tôi xem xét yêu cầu. Vui lòng không gửi nhiều yêu cầu cho tài khoản của bạn. Đối với yêu cầu bị từ chối, bạn có thể gửi yêu cầu mới sau 30 ngày.

  Đừng bao giờ hợp tác với các cá nhân hoặc doanh nghiệp đảm bảo bạn sẽ nhận được biểu tượng xác minh màu lam để đổi lấy tiền. Facebook không bán biểu tượng xác minh màu lam và bất kỳ tài khoản nào có liên quan đến việc bán biểu tượng xác minh màu lam sẽ bị xóa biểu tượng. FB cũng có quyền xóa biểu tượng xác minh màu lam khỏi tài khoản tùy theo quyết định của mình.

  Bình chọn là câu trả lời hay nhất
  2
  2020-09-19T13:29:30+07:00

  Làm cách nào để yêu cầu huy hiệu đã xác minh trên Facebook?

  Huy hiệu đã xác minh hiển thị bên cạnh tên tài khoản hoặc Trang Facebook trong phần tìm kiếm và trên trang cá nhân. Huy hiệu này nghĩa là Facebook đã xác nhận tài khoản là sự đại diện xác thực của một người nổi tiếng, đối tượng của công chúng hoặc nhãn hiệu toàn cầu.

  Cần đáp ứng những yêu cầu nào để xin cấp huy hiệu đã xác minh?

  Chúng tôi xem xét một số yếu tố khi đánh giá tài khoản Facebook để xác định xem tài khoản đó có phục vụ lợi ích của công chúng, cũng như đáp ứng tiêu chí xác minh của chúng tôi hay không.

  Bên cạnh việc tuân thủ điều khoản dịch vụ của Facebook, tài khoản của bạn cũng phải đảm bảo các yếu tố sau đây:

  Tính xác thực: Tài khoản của bạn phải đại diện cho người thật, doanh nghiệp hoặc tổ chức đã đăng ký.
  Duy nhất: Tài khoản của bạn phải là sự hiện diện duy nhất của người hoặc doanh nghiệp mà tài khoản đó đại diện. Chúng tôi có thể chỉ xác minh một tài khoản cho mỗi người hoặc doanh nghiệp, trừ khi họ sử dụng tài khoản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi không xác minh tài khoản liên quan đến sở thích chung (ví dụ: Puppy Memes).

  Hoàn chỉnh: Tài khoản của bạn phải đang hoạt động, có phần giới thiệu, ảnh đại diện và ít nhất một bài viết.

  Đáng chú ý: Tài khoản của bạn phải đại diện cho một người, thương hiệu hoặc thực thể nổi tiếng, thường được tìm kiếm. Chúng tôi xem xét các tài khoản xuất hiện trong nhiều nguồn tin tức, không xem xét dựa trên nội dung quảng cáo hoặc trả phí.

  Lưu ý rằng nếu bạn cung cấp thông tin sai hoặc thông tin gây hiểu nhầm trong quá trình xác minh, chúng tôi sẽ gỡ huy hiệu đã xác minh của bạn và có thể thực hiện thêm biện pháp xử lý, như là xóa tài khoản.

  Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chí dành cho huy hiệu đã xác minh, có những cách khác để mọi người biết đó là tài khoản xác thực. Ví dụ: bạn có thể liên kết đến tài khoản đó từ trang cá nhân Instagram, tài khoản Twitter, hoặc trang web chính thức.

  Làm cách nào để yêu cầu huy hiệu đã xác minh?

  Bạn có thể gửi yêu cầu bằng cách điền vào mẫu liên hệ.

  Nếu tài khoản của bạn đại diện cho một người, bạn cần cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp chính thức (ví dụ: hộ chiếu, bằng lái xe, chứng minh nhân dân) để xác thực yêu cầu. Nếu tài khoản của bạn đại diện cho tổ chức, bạn cần cung cấp bản sao hóa đơn điện thoại hoặc tiện ích, giấy chứng nhận thành lập, điều lệ công ty hoặc tài liệu miễn thuế. Hãy giải thích vì sao nên trao huy hiệu đã xác minh cho tài khoản, đồng thời kèm theo các URL liên quan để chứng tỏ đây là tài khoản đáng chú ý.

  Sau khi xét duyệt yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn. Vui lòng không gửi nhiều yêu cầu cho tài khoản của mình. Nếu yêu cầu bị từ chối, bạn có thể gửi yêu cầu mới sau 30 ngày.

  Tôi có thể mua huy hiệu đã xác minh không?

  Đừng bao giờ dính líu với bất kỳ ai chào bán huy hiệu đã xác minh. Chúng tôi không bán huy hiệu đã xác minh. Nếu phát hiện bất kỳ tài khoản nào làm điều này, chúng tôi sẽ gỡ huy hiệu của họ.

  Chúng tôi cũng có quyền gỡ huy hiệu đã xác minh khỏi tài khoản theo quyết định của mình.

  Yêu cầu đối với cơ quan hành pháp, chính quyền thành phố, chính trị gia và viên chức được bầu khi xin cấp huy hiệu đã xác minh.

  Cơ quan hành pháp, chính quyền thành phố, chính trị gia và viên chức được bầu cần đáp ứng thêm một số yêu cầu để có được Trang đã xác minh.

  Cơ quan hành pháp: Những ai quản lý Trang đều phải bật tính năng xác thực 2 yếu tố cho trang cá nhân của mình.

  Chính quyền thành phố: Tên Trang phải có từ “Chính quyền” để tránh gây nhầm lẫn với một vị trí thực.

  Chính trị gia: Tên Trang có thể bao gồm từ viết tắt hoặc chức vụ trong chính phủ, chẳng hạn như thượng nghị sĩ, đại biểu, MP (nghị sĩ quốc hội), thị trưởng, v.v.

  Tên Trang không được có cụm từ “cho Nghị viện”, “cho [Quốc gia của bạn]”, v.v.

  Hạng mục Trang phải đặt là Chính trị gia.

  Viên chức được bầu:

  Tên Trang phải bao gồm từ viết tắt hoặc chức vụ trong chính phủ, chẳng hạn như thượng nghị sĩ, đại biểu, MP (nghị sĩ quốc hội), thị trưởng, v.v.

  Hạng mục Trang phải đặt là Viên chức.

  Phần Giới thiệu của Trang phải nêu rõ đây là Trang của chính phủ.

  Nguồn: Facebook Help

  Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời