Làm sao để duy trì được những mối quan hệ?

Câu hỏi

Mình có cơ hội được gặp rất nhiều anh chị thành công nhưng mình không thể kéo dài cũng như dẫn dắt những mối quan hệ đó trở nên thân thiết. Cho mình hỏi có công thức gì để duy trì không ạ?

Đang trả lời 0
phuckonareal 3 năm 2019-03-09T12:47:48+07:00 1 Trả lời 393 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Mọi mối quan hệ nếu muốn bền vững đều phải được nuôi dưỡng và xây dựng bằng sự tin tưởng, đôi bên cùng có lợi (win-win) và phải có sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, kể cả các quan hệ trong công việc, tình yêu và cuộc sống… Hãy thể hiện mình là người có ích và giúp đỡ khi người khác cần nhưng không đồng nghĩa với việc bị lợi dụng.

Trả lời