Làm sao để yết hầu nam to ra?

Câu hỏi

Bác sĩ cho hỏi. Em muốn yết hầu to ra thì làm sao?

Đang trả lời 0
Tuan0 7 tháng 2021-06-15T17:55:31+07:00 1 Trả lời 1006 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Theo mình biết thì yết hầu không thể làm to ra được nhé, nó ảnh hưởng đến giọng nói rất nhiều.

    Bạn tham khảo thêm câu hỏi liên quan: Có cách nào để cho yết hầu ở cổ có thể nhỏ lại được không?

Trả lời