Làm thế nào để trị chứng hay quên các con số?

Câu hỏi

Mình hay bị quên ngày tháng mà lúc nào cũng phải kè kè quyển notes bên mình hoặc phải ghi vào điện thoại, có cách nào có thể luyện tập cải thiện tình trạng này không? Xin cảm ơn.

Chứng hay quên

0
mimilanlan 1 tháng 0 Câu trả lời 78 lượt xem 0

Trả lời