Làm thế nào để trị chứng hay quên các con số?

Câu hỏi

Mình hay bị quên ngày tháng mà lúc nào cũng phải kè kè quyển notes bên mình hoặc phải ghi vào điện thoại, có cách nào có thể luyện tập cải thiện tình trạng này không? Xin cảm ơn.

Chứng hay quên

trong tiến trình 0
mimilanlan 3 năm 2021-01-15T18:53:43+07:00 1 Trả lời 135 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn nên vẽ bản đồ tư duy và các biểu tượng con số trên bản đồ đó bạn nhé!

Để lại câu trả lời