Làm thế nào để trở thành 1 đoàn viên?

Câu hỏi

Làm thế nào để trở thành một đoàn viên? Viết đoạn nghị luận từ 500 đến 1000 từ, nhưng không phải là viết văn ạ. Mong mọi người trả lời sớm mai em nộp rồi ạ.

trong tiến trình 0
Tuấn Anh 2 năm 2022-11-13T14:24:55+07:00 0 Trả lời 56 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Muốn phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên phát động.

  Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

  Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:

  – Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

  – Tích cực trong lao động sản xuất để làm giầu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

  – Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  – Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

  – Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.

  – Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động cụ thể sau:

  5 tiêu chí rèn luyện bao gồm:

  ⋅ Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

  ⋅ Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.

  ⋅ Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.

  ⋅ Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.

  ⋅ Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

  10 tiêu chí hành động bao gồm:

  ⋅ Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.

  ⋅ Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

  ⋅ Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

  ⋅ Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

  ⋅ Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.

  ⋅ Thường xuyên chấp hành pháp luật.

  ⋅ Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.

  ⋅ Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

  ⋅ Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

Để lại câu trả lời