Làm vách ngăn nhà, nên chọn tôn dày hay mỏng?

Bình chọn
0%tole dày
100%tole dày ( 6 Người bình chọn )
Based On 6 Votes

Làm vách ngăn cho ngôi nhà, theo mọi người nên chọn tôn dày hay tôn mỏng ạ?

0
QuiTran 2 năm 2019-07-17T11:34:50+07:00 0 Câu trả lời 287 lượt xem 0

Trả lời