Lần đầu đăng kí hiepsi.top nhưng hệ thống báo tên & số ĐT đã được sử dụng?

Câu hỏi

Lần đầu tiên đăng kí vào trang hiepsi.top… hệ thống báo là tên đăng kí & số điện thoại của mình đã được sử dụng???

Vì mình không kết nối với các trang mạng xã hội, ai đó biết số điện thoại của mình thì chỉ… hoặc là người quen… hoặc là hacker 🙂

Who are you? 🙂

trong tiến trình 0
Ant 2 năm 2022-01-24T00:31:46+07:00 0 Trả lời 49 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Tên đăng ký (hay username) bị trùng là chuyện bình thường bạn nhé. Các tên trùng nhau thường là tên phổ biến hoặc tên đơn giản, có ý nghĩa. Nếu bị trùng bạn có thể thêm ký tự hoặc chữ số vào sẽ khó bị trùng. Còn số điện thoại bị trùng chắc không phải.

Để lại câu trả lời