Lập biểu cầu và vẽ đường cầu hàm: P=27–Q?

Câu hỏi

Môn kinh tế vi mô:

Thị trường sản phẩm X có hàm cầu:  P = 27 – Q

  • P = đơn vị nghìn đồng/kg
  • Q = đơn vị tấn

Yêu cầu: lập biểu cầu và vẽ đường cầu.

trong tiến trình 0
minhminh 1 năm 2022-10-26T16:01:15+07:00 1 Trả lời 74 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    0
    2022-11-24T23:29:40+07:00

    25

Để lại câu trả lời