Lập biểu cầu và Vẽ đường cầu sản phẩm X có hàm cầu: P=27-Q?

Câu hỏi

Kinh tế vi mô:

Kết quả tìm kiếm cho: Thị trường sản phẩm X có hàm cầu: P = 27 – Q.

P đơn vị nghìn đồng/kg, Q đơn vị tấn.

Yêu cầu: Lập biểu cầu và Vẽ đường cầu.

trong tiến trình 0
Duyên 2 năm 2022-01-12T19:09:40+07:00 1 Trả lời 780 lượt xem 4

Trả lời ( 1 )

  2
  2022-04-06T17:36:24+07:00

  Cần trợ giúp với câu hỏi tương tự ở trên ạ:

  Kết quả tìm kiếm cho: Thị trường sản phẩm X có hàm cầu: P = 27 – Q.

  P đơn vị nghìn đồng/kg, Q đơn vị tấn.

  Yêu cầu: Lập biểu cầu và Vẽ đường cầu.

Để lại câu trả lời