Lập biểu cung và vẽ đường cung Thị trường sản phẩm X có hàm cung: P=0,5Q+1,5?

Câu hỏi

Kinh tế vi mô:

Thị trường sản phẩm X có hàm cung: P=0,5Q+1,5

Yêu cầu lập biểu cung và vẽ đường cung.

0
Tramy183 2 năm 2022-04-14T16:07:22+07:00 0 Câu trả lời 60 lượt xem 0

Để lại câu trả lời