Lấy lại danh bạ số điện thoại trong máy Vsmart Joy 3 thế nào?

Câu hỏi

Các bạn cho mình hỏi “Mình dùng Vsmart Joy 3 sau khi reset máy thì số điện thoại lưu trong máy mất hết thì có cách nào để lấy lại không ạ, mình không có đồng bộ danh bạ vào email.

Đang trả lời 0
tangquoctrong2008 2 năm 2021-05-31T10:41:42+07:00 1 Trả lời 215 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Cho hỏi Vsmart xài hệ điều hành gì? Nếu nó dùng cách lưu danh bạ vào Gmail thì khi cài máy điện thoại đăng nhập vào Gmail thì chỉ cần đồng bộ danh bạ nó sẽ cập nhật lại trong máy điện thoại. Còn lưu danh bạ trong máy đã bị xóa thì khó lấy lại, chỉ còn cách lưu lại danh bạ mới bằng tay.

Trả lời