Lịch sử: Tên 5 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý – Trần – Hồ?

Câu hỏi

Môn lịch sử: Kể tên 5 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý – Trần – Hồ. Lựa chọn 1 công trình em thích, đóng vai là hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về công trình đó.

Đền Đô Bắc Ninh

0
Vuong Phuong Linh 2 năm 2020-12-23T16:31:51+07:00 0 Câu trả lời 917 lượt xem 0

Trả lời