Lịch sử tín dụng cá nhân (CIC) là gì?

Câu hỏi

Mọi người có thắc mắc lịch sử tín dụng cá nhân (hay còn gọi là lịch sử đi vay nợ) là gì không? Là viết tắt CIC mà các ngân hàng liên kết đang áp dụng, nhưng CIC cụ thể là gì?

CIC là gì?

Đang trả lời 0
Mai1 2 năm 2020-12-24T13:02:53+07:00 1 Trả lời 358 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. CIC (Credit Information Center) – Trung Tâm Thông Tin Tín Dung) là gì? Lịch sử Tín Dụng (Vay) là gì?

    Là tên viết tắt của Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng nhà nước, nơi lưu trữ và cung cấp tất cả thông tin liên quan đến lịch sử vay vốn và thanh toán của người đi vay, hay còn gọi là “Lịch sử tín dụng”.

    Lịch sử tín dụng: là thông tin chi tiết lịch sử vay vốn và thanh toán của người đi vay trong vòng 5 năm gần nhất. Thông tin này có vai trò vô cùng quan trọng vì công ty cho vay sẽ xem xét yếu tố này để xét duyệt cấp tín dụng.

    Để có thêm thông tin hữu ích về cho vay tiền mặt và biết được lịch sử tín dụng tác động đến bạn như thế nào. Vui lòng truy cập đường link sau: https://www.thomaytaichinh.com/blog/cac-buoc-de-vay-tin-chap

Trả lời