Liệu có chương trình máy tính nào giúp tôi làm việc này không?

Câu hỏi

Tôi được yêu cầu phải viết lá đơn xin việc bằng tay. Liệu có chương trình máy tính nào giúp tôi làm việc này không?

Thành công! 0
HiepSi 2 năm 1 Trả lời 220 lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

  1. Tôi nghĩ là có đấy. Nhưng bạn phải giấu 2 cánh tay khi đi phỏng vấn nhé!

    Trả lời hay nhất

Trả lời