Lỡ vào link deep web phải làm sao?

Câu hỏi

Tôi đã lỡ nhấp vào link deep web mà chưa có sự bảo hộ. Thì phải làm sao? Có nguy hiểm không?

Deep web

trong tiến trình 0
Ghnv 3 năm 2021-08-28T01:57:52+07:00 0 Trả lời 36 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Ở châu Âu và các nước phương Tây mới có quy định về sự bảo hộ cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn từ 13 tuổi trở lên bạn có thể phải tự chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình. Còn ở Việt Nam thì không có quy định nào liên quan đến sự bảo hộ khi truy cập vào một trang web. Deep web là những trang có nội dung không công khai và chưa được kiểm chứng nên khi truy cập bạn cần cẩn thận tìm hiểu kĩ thông tin.

    Nếu bạn dưới 18 tuổi và chưa nhận thức đầy đủ về thế giới mạng, chúng tôi khuyên bạn không nên truy cập vào các trang deep web để tìm hiểu, có thể sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý và kiến thức lệch lạc sau này.

Để lại câu trả lời