Loài chim nào nhỏ nhất thế giới?

Câu hỏi

Có lần em xem trên truyền hình trong chương trình Thế giới động vật có nói tới một loài chim nhỏ nhất thế giới. Giờ không nhớ tên loài chim đó là gì? Mọi người biết thì chỉ em với.

0
Cô Bé Mộng Mơ 3 năm 2018-09-02T22:26:20+07:00 0 Câu trả lời 328 lượt xem 0

Trả lời