Loại gỗ này tên là gì?

Câu hỏi

Mình chụp được tấm mắt gỗ này khi qua nhà người bạn. Anh em nào biết tên loại gỗ này? Kết bạn Zalo 0931753093

Đây là loại gỗ gì?

0
vusonsmartphone 3 năm 2020-10-24T12:03:42+07:00 0 Câu trả lời 171 lượt xem 0

Trả lời