Logistics bao gồm các hoạt động nào? Các vị trí ứng tuyển?

Câu hỏi

Môn học: Định hướng nghề nghiệp.

1. Theo bạn logistics là gì? Logistics bao gồm các hoạt động nào? Hãy kể và phân tích một số ví dụ về hoạt động logistics thường mà bạn biết?

2. Sau khi tốt nghiệp logistics thì bạn có thể ứng tuyển vào vị trí nào? Làm việc tại công ty nào đảm bảo phù hợp với chuyên ngành logistics mà bạn học?

Logistics là gì?

giải quyết 0
Bun 3 năm 2021-11-27T16:41:06+07:00 0 Trả lời 84 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. 1. Theo bạn logistics là gì? Logistics bao gồm các hoạt động nào? Hãy kể và phân tích một số ví dụ về hoạt động logistics thường mà bạn biết?

    Bạn tham khảo câu trả lời về Logistics đầu vào và Logistics đầu ra: Logistics đầu vào và Logistics đầu ra là gì? Ví dụ về hoạt động?

    2. Sau khi tốt nghiệp logistics thì bạn có thể ứng tuyển vào vị trí nào? Làm việc tại công ty nào đảm bảo phù hợp với chuyên ngành logistics mà bạn học?

    Logistics là kho vận nên bất kỳ công ty nào có kho chứa và giao hàng thì đều phù hợp với ngành logistics hết. Có thể làm ở bất kỳ công ty nào về kinh doanh trong nước hoặc xuất nhập khẩu. Lâu nay mọi người vẫn thường chỉ hiểu logistics là hoạt động của công ty xuất nhập khẩu không thôi.

    Câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời