Logistics là sự kết hợp giữa inbound và outbound?

Câu hỏi

Nêu quan điểm về nhận định: Logistics là sự kết hợp giữa inbound và outbound? Lấy ví dụ minh hoạ.

Logistics là gì?

0
Beba 2 năm 2022-06-10T03:20:59+07:00 0 Câu trả lời 39 lượt xem 1

Để lại câu trả lời