Lỗi 429 không tải được nội dung xem trước website là bị gì?

Câu hỏi

Mình copy link website lên Facebook, khi đó nó sẽ tải nội dung xem trước của web, bình thường thì không sao nhưng hôm nay nó không tải được và báo lỗi 429 Too Many Requests. Không biết lỗi 429 là bị gì? Làm sao để khắc phục.

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 359 lượt xem 0

Trả lời