Lỗi cài đặt Microsoft SQL Server 2019 Express Edition?

Câu hỏi

Mọi người giúp em fix lỗi này cái. Lỗi cài đặt Microsoft SQL Server 2019 Express Edition. “Please provide a valid location. The specified directory”.

Xin chân thành cảm ơn.

Đang trả lời 0
dinhtienbo 7 tháng 1 Trả lời 340 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Câu trả lời đã chỉnh sửa.

  Trong một thư mục nén có một trong những thư mục này được nén hoặc cả hai.

  Vì vậy, hãy làm theo các bước sau:

  – Kiểm tra xem YourDrive có được nén không, nếu có thì hãy giải nén nó.
  – Kiểm tra xem thư mục Program Files (x86) có được nén không, nếu có thì hãy giải nén nó.
  – Kiểm tra xem thư mục Microsoft SQL Server có được nén không, nếu có thì hãy giải nén nó.

  Hãy thử cài đặt Microsoft SQL Server 2019.

  Nếu bạn gặp lỗi tương tự thì hãy thử thay đổi cài đặt thư mục thành bất kỳ thư mục nào không được nén.

  Dưới đây là các bước để giải nén thư mục theo hướng dẫn của chuyên gia SQL Pinal Dave:

  Trên thư mục mong muốn (trong trường hợp của bạn là “C:Program Files”), nhấp chuột phải vào properties.

  – Nhấp vào nút “Advanced”.
  – Bỏ chọn hộp “Compress contents to save disk space”.
  – Nhấp vào “Apply” (nếu có) sau đó nhấp vào OK.
  – Chờ quá trình xử lý kết thúc.

Trả lời