Lỗi cài đặt SQL Server 2019 Express Edition?

Câu hỏi

Mọi người hỗ trợ em với ạ, tìm nhiều cách rồi mà không ra. Lỗi cài đặt SQL Server 2019 Express Edition.

Cài đặt SQL Server 2019

trong tiến trình 0
chung 2 năm 2022-04-18T19:23:26+07:00 0 Trả lời 114 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Theo thông báo thì có 2 nguyên nhân là do File bạn tải về còn thiếu (hoặc thiếu phần mềm môi trường), hoặc phiên bản SQL Server bạn đang cài đặt không còn hỗ trợ nữa thì tìm phiên bản mới nhất hoặc tương tích với hệ điều hành của bạn tại đường link trên.

Để lại câu trả lời