Lỗi dllhost.exe: The instruction 0x00007FFD7BBD90B0 referenced memory file?

Câu hỏi

Cho mình hỏi lỗi máy tính Windows này là gì và phải khắc phục nó như thế nào?

Lỗi windows

trong tiến trình 0
Ducminh5404 3 năm 2021-10-20T03:03:06+07:00 0 Trả lời 105 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Theo như hình thì có vẻ như máy tính bạn bị lỗi bộ nhớ không thể ghi được, bạn kiểm tra lại bộ nhớ xem sao nhé.

    Hoặc là do phần mềm bạn cài bị lỗi file nên nó không lưu vào bộ nhớ máy tính được. Thử tìm một phiên bản phần mềm khác xem sao nhé.

Để lại câu trả lời