Lỗi ‘Error 0x800f081e the specified package is not applicable to this image’ trên Win7?

Câu hỏi

Cho em hỏi cách fix lỗi “Error 0x800f081e the specified package is not applicable to this image” trên Windows 7 với ạ.

trong tiến trình 0
xilam 3 năm 2021-10-14T02:54:02+07:00 0 Trả lời 402 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-10-14T03:01:17+07:00

    Bạn tham khảo lỗi này trên trang support của Microsoft nhé: https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/e2807e1e-8a26-4b6c-a510-0b810e8ef936/error-0x800f081e-the-specified-package-is-not-applicable-to-this-image

    Có một người tên Keith Garner đã hướng dẫn là: Bạn có thể xóa gói khỏi hệ thống của mình hoặc mở tệp c:\windows\logs\DISM\dism.log để biết thêm thông tin.

Để lại câu trả lời