Lỗi gắn thêm ổ cứng SSD NVMe vào khe PCIE 1X của mainboard Dell Vostro?

Câu hỏi

Xin hỏi:

Gắn thêm ổ cứng SSD NVMe vào khe PCIE 1X của mainboard Dell Vostro 470 XPS 8500 0nw73c, thì không khởi động vào Windows được. Xin chỉ rõ nguyên nhân và cách khắc phục. Cám ơn.

Đang trả lời 0
do phat 12 tháng 2022-02-08T17:45:39+07:00 0 Trả lời 19 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn kiểm tra xem ổ cứng SSD NVMe đó có được mainboard hỗ trợ giao diện không nhé. Có 2 giao diện phổ biến là SATA và NVMe.

    » Tham khảo thêm: Các loại ổ cứng SSD phổ biến, phân loại và giá cả?

Trả lời