Lôi kéo người khác không bỏ phiếu bầu cử có vi phạm pháp luật?

Câu hỏi

Anh A là người bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi tư tưởng cũ “trọng nam khinh nữ” trước đây. Khi thấy chị X được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, anh A đã xúi giục, lôi kéo mọi người không bỏ phiếu cho chị X với luận điệu “phụ nữ thì làm được trò trống gì?, bầu cho phụ nữ để họ đè đầu cưỡi cổ đàn ông con trai à…?”. Bên cạnh đó, anh A có xuyên tạc thêm vài câu chuyện để bôi nhọ, xúc phạm danh dự của chị X. Hỏi hành vi trên của anh A có vi phạm pháp luật không?

0
hovanly 6 tháng 2023-09-05T23:34:52+07:00 0 Câu trả lời 14 lượt xem 0

Để lại câu trả lời