Lỗi khi đổi vị trí thư mục Downloads từ ổ C sang D?

Câu hỏi

Mọi người cho mình hỏi là mình có đổi vị trí thư mục Downloads từ ổ C sang ổ D, mà bây giờ mình muốn đổi lại thì trong Properties lại mất tab Location, mọi người có thể giúp mình được không ạ?

trong tiến trình 0
nguyễn văn hưởng 2 năm 2022-04-28T22:01:09+07:00 0 Trả lời 37 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Thư mục Downloads là thư mục mặc định của hệ thống làm sao bạn đổi sang ổ D được nhỉ? Có khi bạn đã xoá hoặc ẩn nó đi. Còn ổ D là một thư mục mới được tạo với tên Downloads. Bạn thử tải 1 file xem nó mặc định lưu vào thư mục nào.

Để lại câu trả lời