Lỗi màn hình mất hết icon, chương trình mở lên đều nằm dưới taskbar?

Câu hỏi

Mình đang sử dụng Microsoft Powerpoint rồi không biết mình bấm nhầm vào chỗ nào tự nhiên màn hình mất hết biểu tượng icon. Sau đó mình mở tất cả các thư mục, chương trình nào lên nó cũng nằm dưới Taskbar click vào mãi cũng không lên được màn hình. Máy đang sử dụng Win 10.

trong tiến trình 0
Đình Linh 2 năm 2022-01-06T17:43:18+07:00 0 Trả lời 38 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn thử reset lại máy xem có trở lại bình thường không? Lỗi này thường do virus, xem lại gần đây bạn có tải phần mềm về máy ở những trang web lạ không? Gỡ bớt những phần mềm không cần thiết khỏi máy tính để cho nhẹ máy và tránh xung đột giữa các chương trình.

Để lại câu trả lời