Lỗi mất file trên desktop sau khi khởi động lại máy?

Câu hỏi

Kiểu là em mới cài lại win máy tính. Bây giờ lại có hiện tượng là em lưu file trên desktop, sau khi khởi động lại máy thì mất file vừa lưu. Xin ý kiến các cao nhân ạ.

trong tiến trình 0
HieuCutas 3 tháng 2023-12-04T18:18:06+07:00 0 Trả lời 84 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. File lưu trên desktop sẽ thuộc ổ C. Ổ C khi cài lại win sẽ mất hết dữ liệu.

    Trường hợp của bạn lưu file trên desktop nhưng khi reset lại máy bị mất file bạn xem máy tính có đang cài phần mềm đóng băng (freezy) không nhé, phần mềm này sẽ xóa tất cả những gì đã cài mới sau khi tắt máy.

Để lại câu trả lời