Lỗi máy tính bị mất hết các biểu tượng, chỉ còn nút đồng hồ và Start?

Bình chọn

Máy tính của mình bị lỗi mất hết biểu tượng chỉ có nút Start và đồng hồ còn, tất cả biểu tượng trên màn hình đều bị mất và không mở được bất cứ gì. Mình xin cách khắc phục với.

Lỗi mất biểu tượng máy tính

Đang trả lời 0
Minhquang 11 tháng 2022-03-11T16:33:22+07:00 0 Trả lời 24 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có thể máy tính của bạn đã bị virus hoặc các phần mềm bị xung đột với nhau. Bạn kiểm tra lại các phần mềm mới được cài vào máy xem sao nhé, đặc biệt là các phần mềm tải từ các trang web lạ, tải miễn phí.

Trả lời