Lỗi print trong visual studio code?

Câu hỏi

Lỗi Visual Studio code. Cho em hỏi làm sao để cho nó in ra:
*
**
***
****
*****
Lúc đầu em làm được, nhưng lúc sau không biết đã nhấn lộn vào cái nào nó thành như vậy?

print(“*/n*/n**/n***/n****/n*****/n”)

Chỉ giúp em chỉnh lại ạ. Em cảm ơn.

0
Tnt 2 năm 2021-01-31T23:06:02+07:00 0 Câu trả lời 119 lượt xem 0

Trả lời