Lớp 9 không thi nghề thì lớp 11 có được học nghề phổ thông?

Câu hỏi

Câu hỏi cần tư vấn hướng nghiệp về học nghề: Lớp 9 không thi nghề thì lớp 11 có được học nghề phổ thông không ạ?

trong tiến trình 0
Hoahong 3 năm 2021-07-22T01:27:07+07:00 0 Trả lời 57 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-22T01:31:04+07:00

    Nếu lớp 9 bạn không thi nghề thì không có chứng chỉ nghề để xét lên lớp. Bằng một lý do nào đó bạn lên được lớp 11 thì năm cấp 3 vẫn học và thi nghề bình thường. Học nghề ở cấp 2 và cấp 3 không liên quan tới nhau vì chương trình đào tạo không giống nhau.

Để lại câu trả lời