Lý lịch và lý lịch trích ngang có gì khác nhau?

Câu hỏi

Trong các hồ sơ cá nhân thường có dòng chữ “Lý lịch trích ngang”. Vậy Lý lịch trích ngang và Lý lịch có khác nhau không?

0
Cô Bé Mộng Mơ 2 năm 0 Câu trả lời 191 lượt xem 0

Trả lời